لیست قیمت شهاب پلاستیک

توجه داشته باشید که این لیست قیمت کارخانه می باشد و در صورت تغییر قیمت ها از سمت کارخانه این لیست هم تغییر خواهد کرد. در صورت تمایل به خرید حتما قیمت نهایی را با همکاران فروش ما هماهنگ نمایید. برای دیدن لیست قیمت سایر کارخانه های پلاستیک به کانال تلگرام ما مراجعه کنید