لیست محصولات این تولید کننده دوریکا

کارخانه پلاستیک دوریکا

کارخانه پلاستیک دوریکا


پخش پلاستیک آرام ، مرکز تهیه و توزیع کلیه محصولات پلاستیک دوریکا به سراسر کشور. محصولات دوریکا در دست بندی پلاستیک خانگی و پلاستیک نظافتی و بهداشتی تولید و توزیع می گردد که ما کلیه این اجناس را مطابق با شرایط کارخانه به سراسر کشور توزیع می نماییم

بیشتر